Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING LEV-EL, interim en teamcoaching

LEV-EL, interim en teamcoaching, gevestigd aan Koorkerkhof 10, 4331BB Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.lev-elcoaching.nl
Koorkerkhof 10
4331BB Middelburg
[email protected]
0642571919
KVK: 83222936

Persoonsgegevens die wij verwerken

LEV-EL, interim en teamcoaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betalingsgegevens
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie,telefonisch of tijdens de gesprekken.
– Gegevens die je invult op het intakeformulier en/of de begeleidingsovereenkomst

LEV-EL, interim en teamcoaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Grondslagen voor het verwerken van de persoonsgegevens:
– Je hebt toestemming gegeven
– Het is noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren
– Het is noodzakelijk omdat het wettelijk verplicht is

LEV-EL, interim en teamcoaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of blogs
– U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– LEV-EL, interim en teamcoaching analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– LEV-EL, interim en teamcoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
LEV-EL, interim en teamcoaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen hiervoor.

Delen van persoonsgegevens met derden
LEV-EL, interim en teamcoaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LEV-EL, interim en teamcoaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat u hiervoor een verzoek kunt indienen via [email protected]

Met uitzondering van betalings-en factuurgegevens, deze mogen niet worden verwijderd omdat deze volgens wettelijke eisen, verplicht bewaard moeten worden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LEV-EL, interim en teamcoaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].